Noc kostelů Křesťanské vánoce iBohoslužby.cz Církevní turistika

Vzhledem k aktuální situaci (epidemie COVID-19) může docházet ke změnám časů bohoslužeb oproti standardnímu rozvrhu. Pro získání aktuálních údajů doporučujeme sledovat ohlášky na farních webových prezentacích nebo kontaktovat místního duchovního správce.

Mapa Kostely Podrobné hledání

Přihlášení kostela

Tuto elektronickou přihlášku kostela do aplikace iBohoslužby.cz vyplní a odešle duchovní správce kostela.

Poté budou editorovi uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje pro aktualizaci údajů o bohoslužbách a dalších informací o kostele.

Pozor! Pokud byl Váš kostel již registrován do kteréhokoli ročníku Noci kostelů, pak stačí, když editor kostela po přihlášení do systému Noci kostelů vyplní GPS souřadnice kostela a zadá bohoslužby. Kostel se automaticky objeví v aplikaci iBohoslužby.

Barevně označená pole jsou povinná.

1. Kraj:

2. Diecéze:

3. Okres:

4. Obec:

5. Kostel/kaple/modlitebna:
(pokud Váš kostel nenaleznete v seznamu, ponechte hodnotu '-' a vyplňte další položky)

6. Část obce:

7. Název kostela/kaple/modlitebny:

8. Lokalita:

9. Ulice kostela/kaple/modlitebny, případně č.p.:

10. Název farnosti/sboru:


11. Jméno a příjmení duchovního správce:

12. E-mail duchovního správce:


13. Jméno a příjmení editora (aktualizuje informace o bohoslužbách a o kostele):
(pokud není vyplněno, je editorem duchovní správce)

14. E-mail editora:


15. Kontakt na farnost - telefon:

16. Kontakt na farnost - e-mail:

17. Kontakt na farnost - www: